O nás

Odbornou činnost zajišťuje vedoucí pracoviště MVDr. Milan Snášil, CSc., který má mnohaletou praxi (32 let) v léčbě malých zvířat včetně specializovaných oborů jako jsou tvrdá a měkká chirurgie, neurochirurgie a ortopedie. Ke své práci se svým týmem spolupracujících lékařů používá nejmodernější diagnostické a léčebné metody a přístroje. Během své praxe absolvoval četné odborné zahraniční stáže a je držitelem odborných osvědčení (odborný veterinární lékař pro chirurgii, ortopedii a rentgenologii, specialista v oboru posuzování vývojových ortopedických vad - dysplazie kyčelního a loketního kloubu, luxace pately).

 

 

Lékaři:

Dr-snasil

MVDr. Milan Snášil, CSc.

 • absolvoval Vysokou školu veterinární v Brně v roce 1981
 • 1981-1983 studijní pobyt na chirurgické a ortopedické klinice VŠV v Brně
 • 1984-1989 klinický pracovník Ústřední veterinární nemocnice – pracoviště – chirurgická klinika VŠV v Brně
 • 1989-1992 odborný asistent chirurgické a ortopedické kliniky VŠV v Brně
 • 1992- doposud majitel soukromé veterinární praxe v Brně
 • 1993– odborný veterinární lékař v oboru veterinární chirurgie, ortopedie a rentgenologie
 • specialista v oboru posuzování dědičných ortopedických vad

Postgraduální vzdělávání:

 • 1984 atestace I.stupně
 • 1986 atestace II.stupně v oboru veterinární chirurgie
 • 1989 obhajoba kandidátské disertační práce v oboru veterinární chirurgie, ortopedie a rentgenologie

Stáže a pobyty:

 • četné domácí a zahraniční stáže (Vídeň, Lublaň, Mnichov, Stuttgart, Paříž apod.)
 • pravidelná účast na zahraničních odborných veterinárních seminářích a kongresech (Berlin, Utrecht, Mnichov, Mexico City, Kodaň, Vancouver, Ljubjana)

Členství v profesních organizacích:

 • člen oborové rady pro veterinární chirurgii, ortopedii a zobrazovací metody,
 • člen odvolací komise pro posuzování dědičných ortopedických vad u psů při KVL ČR,
 • člen zkušební komise dědičných ortopedických vad u psů při KVL ČR,
 • místopředseda Klubu posuzovatelů při KVL ČR,
 • člen představenstva Komory veterinárních lékařů ČR
 • člen Vědecké rady Fakulty všeobecného veterinárního lékařství na Veterinární a farmaceutické universitě Brno

Specializace:

 • odborný veterinární lékař v oboru chirurgie, ortopedie a rentgenologie
 • specialista posuzovatel dědičných ortopedických vad u psů (dysplazie kyčelních a loketních kloubů, posuzování luxace pately)

Osvědčení a certifikáty:

kvl kvl02 kvl03 wsava
wsava02 birmingham

Marie-Snasilova

MVDr. Marie Snášilová

 • absolvovala Vysokou školu veterinární v Brně v roce 1982
 • pracovala jako veterinární lékařka na Městské veterinární správě v Brně
 • učila na Vysoké škole veterinární v Brně, kde zastávala funkci zástupce vedoucího ústavu
 • absolvovala četné odborné zahraniční semináře, např.: Vancouver, Utrecht, Paříž, Kodaň, Granada, Berlín, Wien, Mnichov
 • v současné době vykonává provozně ekonomickou činnost na klinice a zajímá se o výživu a welfare malých zvířat

snasilova-ml

MVDr. Veronika Mac Snášilová

 • Dokončila studium Fakulty veterinárního lékařství na VFU v Brně v roce 2010.
 • 2007 absolvovala měsíční stáž na chirurgické klinice malých zvířat University of Illinois USA
 • 2009 absolvovala 4 měsíční stáž na Veterinární univerzitě v Gentu (Belgie)
 • věnuje se interní medicíně, stomatologii, rehabilitaci, sonografii a rentgenologii
 

MVDr. Robert Snášil, Ph.D.

 • Od mala vyrůstal v prostředí rodinné veterinární kliniky  (děd, otec, matka i sestra - veterinární lékaři). Specializuje se na chirurgii, zobrazovací metody a endoskopii.
 • Dokončil studium Fakulty veterinárního lékařství na VFU v Brně v roce 2014 a získal titul doktora veterinární medicíny.

 • 2010-2013 hlavní zájem věnoval oddělení chirurgie a ortopedie psů a koček VFU Brno. Odborná práce na téma: Rentgenologická diagnostika metastáz tumorů mléčné žlázy.

 • 2012 a 2013 chirurgická škola osteosyntéz v Berlíně

 • V roce 2018 dokončil postgraduální studium pod vedením prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA na Oddělení chirurgie a ortopedie Kliniky chorob psů a koček FVL VFU Brno a získal titul Ph.D.

 • Specialista v oboru posuzování dědičných ortopedických vad

  r

MVDr. Marcela Vitásková

 • Ukončila studium na VFU Brno v roce 2007
 • Věnuje se interní medicíně malých zvířat

   IMG 20180327 1934362

Monika Míčová

 •  Péče o zvířatamonika2

 

 

 
cavlmz-link vet-komora-link wsava-link cavs-link
calibra-link hills-link proplan-link rc-link specific-link zp-hover